OHSAS


OHSAS 18001:2007
Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
di Dalam Kerja-Kerja Operasi dan Penyelenggaraan M&E, Penyeliaan
Kerja-Kerja Pembinaan dan Pengumpulan Data-Data Hidrologi di JPS
Negeri Pahang. (Persijilan JPS Malaysia)

POLISI KKP JPS PAHANG

 
Hakcipta Terpelihara  © 2017  Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia Negeri Pahang,
Tingkat 8, Bangunan Komtur, Bandar Indera Mahkota, 25626 Kuantan, Pahang Darul Makmur
Tel: 609-573 3100 Fax: 609-573 3440/2976  
 Email: 
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 11.0 & Mozilla Firefox 54.0