Piagam Pelanggan

Kami akan menyediakan perkhidmatan profesional dan berkualiti dalam perancangan, rekabentuk dan pelaksanaan program-program pengurusan banjir, lembangan sungai, zon pantai, saliran mesra alam serta sumber air dan hidrologi. Perkhidmatan kami akan berdasarkan amalan kejuruteraan terbaik dengan mengambil kira kelestarian alam sekitar, ekonomi dan sosial.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi berikut, kami berikrar akan: 

  • Memberi respon terhadap sebarang aduan awam menerusi JPS Careline 1-300-80-1010 berkenaan dengan masalah banjir, sungai, pantai dan saliran bandar dalam masa dua (2) hari bekerja.
  • Memastikan bayaran bil dan invois dibuat tidak melebihi empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap (melainkan dinyatakan sebaliknya dalam perjanjian kontrak).
  • Membekal data dan maklumat hidrologi dalam tempoh empatbelas (14) hari bekerja.
  • Memberi khidmat nasihat/ulasan teknikal/maklumbalas dalam tempoh tidak melebihi empat (4) minggu.

 

Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2016

Kali Terakhir Dikemaskini pada Selasa, 1 September 2016 8:10 AM

 

Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (Sehingga Akhir Julai 2016)

*DIKEMASKINI SECARA SUKU TAHUNAN

Janji Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard

%           Tidak Menepati Standard

1.  Memberi respon terhadap sebarang   aduan awam menerusi JPS Careline 1-300-80-1010 berkenaan dengan masalah banjir, sungai, pantai dan saliran bandar dalam masa dua (2) hari bekerja.

 

359 aduan 100 % 0 aduan 0 % 359 aduan

2.  Memastikan bayaran bil dan invois dibuat tidak melebihi empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap (melainkan dinyatakan sebaliknya dalam perjanjian kontrak).

 

   14,407     bilangan bil

99.94 %

    8 bilangan    bil

0.06 %

   14,415     bilangan bil

3.  Membekal data dan maklumat hidrologi dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.

 

384  permohonan

100 %

0  Permohonan

0 %

384   permohonan

4.  Memberi khidmat nasihat/ulasan teknikal/maklumbalas dalam tempoh tidak melebihi empat (4) minggu:-

 

171 Permohonan

93 %

  12  Permohonan

7 % 

183  Permohonan 

i) Pengurusan Banjir

1   Permohonan

100% 

0  Permohonan

 0%

1   Permohonan

ii) Sungai

69  Permohonan

87% 

10   Permohonan

 13%

79  Permohonan

iii) Pantai

36 Permohonan

95% 

2  Permohonan

  5% 

38 Permohonan

iv) Pengurusan Sumber Air & Hidrologi

90 Permohonan

100% 

0  Permohonan

100%

90 Permohonan

v) Saliran Mesra Alam

 0 Permohonan

0% 

0  Permohonan

 0%

 0 Permohonan

 
Hakcipta Terpelihara  © 2017  Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia Negeri Pahang,
Tingkat 8, Bangunan Komtur, Bandar Indera Mahkota, 25626 Kuantan, Pahang Darul Makmur
Tel: 609-573 3100 Fax: 609-573 3440/2976  
 Email: 
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 11.0 & Mozilla Firefox 54.0