BAHAGIAN UKUR BAHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK

IDNAMAJAWATANEMELNo. Tel
Anis Adila binti MD ArisJuruukur Bahan J41 095733100
Alieas bin AhmadPenolong Juruukur Bahan JA36 095733100
Siti Zairah binti Zakaria Penolong Jurutera JA29 095733100