Info Korporat

Maklumat Korporat

Visi

Menjadi organisasi yang terunggul dan di sektor awam

Misi

Menerajui dan menyediakan perkhidmatan bertaraf dunia dalam pengurusan sumber air khususnya pengurusan banjir, sungai dan zon pantai bagi meningkatkan kualiti hidup dengan memastikan sekuriti air dan kelestarian alam sekitar.

Nilai Korporat

Doing The Right Things, and Doing Things Right” dengan Kualiti, Integriti dan Prihatin

Objektif

Menyediakan perkhidmatan kejuruteraan yang di luar kemampuan sesuatu kumpulan sasar dan seterusnya memastikan penggunaan tanah yang optimum dan pengurusan air negara yang cekap.

Dasar Q

JPS Malaysia komited terhadap budaya kerja cemerlang yang tertumpu pada perbaikan yang berterusan ke arah kepuasan pelanggan dan pekerja.