Penafian (Disclaimer)

Jabatan Perairan dan Saliran Negeri Pahang (JPS Pahang) tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan kandungan di dalam Laman Web ini.

 

Pendapat yang dikemukakan di dalam laman Web ini adalah pandangan individu semata-mata dan bukan pandangan agensi.

Bagaimana kami boleh membantu anda ?

Hubungi kami di cawangan JPS berdekatan kawasan anda untuk sebarang masalah ataupun aduan.

Kami di JPS Pahang sangat komited untuk menjaga dan memulihara khazanah alam yang telah dipertanggungjawabkan.

Ir. Roslina Binti Yusop
Pengarah, JPS Pahang