JPS Pahang

Header JPS

Polisi Keselamatan

Perlindungan Data dan Keselamatan Storan
Untuk melindungi apa-apa data yang diberi kepada kami, piawaian keselamatan yang ketat dikekalkan untuk mencegah akses tanpa kebenaran. Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi adalah selamat dan telah disimpan dengan teknologi keselamatan yang sesuai.

Scroll to Top