En. Abd. Halim Bin Abd. AzizJurutera Daerah JPS Jerantut

abd halim
Maklumat Peribadi

No. Telefon : 09-2662241
Emel : halimaziz@water.gov.my

Bagaimana kami boleh membantu anda ?

Hubungi kami di cawangan JPS berdekatan kawasan anda untuk sebarang masalah ataupun aduan.

Kami di JPS Pahang sangat komited untuk menjaga dan memulihara khazanah alam yang telah dipertanggungjawabkan.

Ir. Roslina Binti Yusop
Pengarah, JPS Pahang