En. Md. Azhar Bin NoordinJurutera Kanan Daerah JPS Kuantan

Md. Azhar Bin Noordin 150x150
Maklumat Peribadi

No. Telefon : 09-5162276

No Faks : 09-5162212

Emel : mdazhar@water.gov.my

Bagaimana kami boleh membantu anda ?

Hubungi kami di cawangan JPS berdekatan kawasan anda untuk sebarang masalah ataupun aduan.

Kami di JPS Pahang sangat komited untuk menjaga dan memulihara khazanah alam yang telah dipertanggungjawabkan.

Ir. Roslina Binti Yusop
Pengarah, JPS Pahang