En. Md. Ezaire Bin Md. EusofeJurutera Daerah JPS Raub

EZAIRE-150X150
Maklumat Peribadi

No. Telefon : 09-3551144
Emel : md.ezaire@water.gov.my

Bagaimana kami boleh membantu anda ?

Hubungi kami di cawangan JPS berdekatan kawasan anda untuk sebarang masalah ataupun aduan.

Kami di JPS Pahang sangat komited untuk menjaga dan memulihara khazanah alam yang telah dipertanggungjawabkan.

Ir. Roslina Binti Yusop
Pengarah, JPS Pahang