En. Mohd Fahmi bin HamzahJurutera Daerah JPS Bera

fahmi
Maklumat Peribadi

No. Telefon : 09-2552503
No. Faks : 09-2552330
Emel : mohdfahmi@water.gov.my

Bagaimana kami boleh membantu anda ?

Hubungi kami di cawangan JPS berdekatan kawasan anda untuk sebarang masalah ataupun aduan.

Kami di JPS Pahang sangat komited untuk menjaga dan memulihara khazanah alam yang telah dipertanggungjawabkan.

Ir. Roslina Binti Yusop
Pengarah, JPS Pahang