En. Mohd Firdaus Bin MuhamadJurutera Daerah JPS Bentong

JDBENTONGMOHDFIRDAUSBINMUHAMAD-150x150
Maklumat Peribadi

No. Telefon : 09-2221232
No. Faks : 09-2231232
Emel : mohdfirdaus@water.gov.my

Bagaimana kami boleh membantu anda ?

Hubungi kami di cawangan JPS berdekatan kawasan anda untuk sebarang masalah ataupun aduan.

Kami di JPS Pahang sangat komited untuk menjaga dan memulihara khazanah alam yang telah dipertanggungjawabkan.

Ir. Roslina Binti Yusop
Pengarah, JPS Pahang