En. Mohd Nor Azam bin AkbaruddinPenolong Pengarah Kanan Mekanikal UPPP

jais
Maklumat Peribadi

No. Telefon : 09-4251207
No. Faks : 09-4251206
Emel : mnazam@water.gov.my

Bagaimana kami boleh membantu anda ?

Hubungi kami di cawangan JPS berdekatan kawasan anda untuk sebarang masalah ataupun aduan.

Kami di JPS Pahang sangat komited untuk menjaga dan memulihara khazanah alam yang telah dipertanggungjawabkan.

Ir. Roslina Binti Yusop
Pengarah, JPS Pahang