En. Nurual Hadi bin DaudJurutera Daerah JPS Lipis

nurualhadi
Maklumat Peribadi

No. Telefon : 09-3121303

No. Faks : 09-3122932

Emel : nurualhadi@water.gov.my

Bagaimana kami boleh membantu anda ?

Hubungi kami di cawangan JPS berdekatan kawasan anda untuk sebarang masalah ataupun aduan.

Kami di JPS Pahang sangat komited untuk menjaga dan memulihara khazanah alam yang telah dipertanggungjawabkan.

Ir. Roslina Binti Yusop
Pengarah, JPS Pahang