En. Yusof Shah bin IsmailPegawai Perhubungan Korporat

yusof
Maklumat Peribadi

No. Telefon : 09-5733100
Emel : yusofshah51@gmail.com

Bagaimana kami boleh membantu anda ?

Hubungi kami di cawangan JPS berdekatan kawasan anda untuk sebarang masalah ataupun aduan.

Kami di JPS Pahang sangat komited untuk menjaga dan memulihara khazanah alam yang telah dipertanggungjawabkan.

Ir. Roslina Binti Yusop
Pengarah, JPS Pahang