En. Wan Mohamed Khairil Bin Wan IsaJurutera Daerah JPS Maran

15x150 - JDMARANWanMohamedKhairilBinWanIsa
Maklumat Peribadi

No. Telefon : 09-4771355

No. Faks : 09-4771433

Emel : wmkhairil@water.gov.my

Bagaimana kami boleh membantu anda ?

Hubungi kami di cawangan JPS berdekatan kawasan anda untuk sebarang masalah ataupun aduan.

Kami di JPS Pahang sangat komited untuk menjaga dan memulihara khazanah alam yang telah dipertanggungjawabkan.

Ir. Roslina Binti Yusop
Pengarah, JPS Pahang