En. Nik Mohd Fariz Bin ZamaniJurutera Daerah JPS Pekan

JDPEKAN_NIK-FARIZ150SIZE
Maklumat Peribadi

No. Telefon : 09-4222001

No. Faks : 09-4223673

Emel : nmfariz@water.gov.my

Bagaimana kami boleh membantu anda ?

Hubungi kami di cawangan JPS berdekatan kawasan anda untuk sebarang masalah ataupun aduan.

Kami di JPS Pahang sangat komited untuk menjaga dan memulihara khazanah alam yang telah dipertanggungjawabkan.

Ir. Roslina Binti Yusop
Pengarah, JPS Pahang