MS ISOSenarai Persijilan ISO JPS Negeri Pahang

ISO 9001:2008
Perkhidmatan Memproses Permohonan Pembangunan Tanah
di Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri Pahang Darul Makmur
(Persijilan JPS)

ISO 9001:2008
Pengurusan Sungai Galing (Persijilan JPS)

ISO 9000:2008
Perkhidmatan Pengurusan Data Hidrologi JPS Malaysia
(Ibu Pejabat JPS Malaysia dan 12 Pejabat JPS Negeri di SemenanjungMalaysia) (Persijilan QAS)

Bagaimana kami boleh membantu anda ?

Hubungi kami di cawangan JPS berdekatan kawasan anda untuk sebarang masalah ataupun aduan.

Kami di JPS Pahang sangat komited untuk menjaga dan memulihara khazanah alam yang telah dipertanggungjawabkan.

Ir. Roslina Binti Yusop
Pengarah, JPS Pahang