OHSASSenarai Persijilan OHSAS JPS Negeri Pahang

OHSAS 18001:2007
Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
di Dalam Kerja-Kerja Operasi dan Penyelenggaraan M&E, Penyeliaan
Kerja-Kerja Pembinaan dan Pengumpulan Data-Data Hidrologi di JPS
Negeri Pahang. (Persijilan JPS Malaysia)

Bagaimana kami boleh membantu anda ?

Hubungi kami di cawangan JPS berdekatan kawasan anda untuk sebarang masalah ataupun aduan.

Kami di JPS Pahang sangat komited untuk menjaga dan memulihara khazanah alam yang telah dipertanggungjawabkan.

Ir. Roslina Binti Yusop
Pengarah, JPS Pahang