Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan JPS Negeri Pahang

Kami akan menyediakan perkhidmatan profesional dan berkualiti dalam perancangan, rekabentuk dan pelaksanaan program-program pengurusan banjir, lembangan sungai, zon pantai, saliran mesra alam serta sumber air dan hidrologi. Perkhidmatan kami akan berdasarkan amalan kejuruteraan terbaik dengan mengambil kira kelestarian alam sekitar, ekonomi dan sosial.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi berikut, kami berikrar akan :

  • Memberi maklumbalas awal terhadap sebarang aduan dan pertanyaan awam menerusi  Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) berkenaan dengan masalah sumber air seperti banjir, sungai, pantai dan saliran dalam masa dua (2) hari bekerja dan maklumbalas kaedah penyelesaian dalam masa lima belas (15) hari bekerja.
  • Memastikan bayaran bil dan invois dibuat tidak melebihi empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap (melainkan dinyatakan sebaliknya dalam perjanjian kontrak).
  • Membekal data dan maklumat hidrologi dalam tempoh empatbelas (14) hari bekerja.

1. Pencapaian Piagam Pelanggan Januari 2020

2. Pencapaian Piagam Pelanggan Februari 2020

3. Pencapaian Piagam Pelanggan Mac 2020

4. Pencapaian Piagam Pelanggan April 2020

5. Pencapaian Piagam Pelanggan Mei 2020

6. Pencapaian Piagam Pelanggan Jun 2020

7. Pencapaian Piagam Pelanggan Julai 2020

8. Pencapaian Piagam Pelanggan Ogos 2020

9. Pencapaian Piagam Pelanggan September 2020

10. Pencapaian Piagam Pelanggan Oktober 2020

11. Pencapaian Piagam Pelanggan November 2020

12. Pencapaian Piagam Pelanggan Disember 2020