Statistik Transaksi Perkhidmatan Atas Talian

Transaksi Perkhidmatan Online Tahun 2022

Jenis Perkhidmatan Dalam Talian Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) 24 11 12 16 5 14 11 15 15 14 137

Transaksi Perkhidmatan Online Tahun 2021

Jenis Perkhidmatan Dalam Talian Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) 30 6 17 13 2 5 9 8 20 17 10 30 167

Transaksi Perkhidmatan Online Tahun 2020

Jenis Perkhidmatan Dalam Talian Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) 13 11 2 3 1 5 4 11 3 7 36 11 107