Para Pengarah

 • 1959

  Ir. Pang Leong Hoon

  Tempoh Berkhidmat: 1959-1966

 • 1969

  Ir. Francis Chong Foo Nang

  Tempoh Berkhidmat: 1969-1973

 • 1974

  Ir. Fadzil Bin Hassan

  Tempoh Berkhidmat: 1974 - 1979

 • 1979

  Ir. Lung Heng Toh

  Tempoh Berkhidmat: 1979 - 1983

 • 1984

  Ir. Azizan Bin Ariffin

  Tempoh Berkhidmat: 1984 - 1985

 • 1986

  Ir. Yuen Kai Tat

  Tempoh Berkhidmat: 1986 - 1989

 • 1990

  Ir. Shanmuganathan

  Tempoh Berkhidmat: 01.01.1990 – 15.01.1991

 • 1992

  Ir. Hj.Mohd. Nor @ Ghazali Bin Omar

  Tempoh Berkhidmat: 01.03.1992 – 15.09.1994

 • 1994

  Ir. Saw Hin Seang

  Tempoh Berkhidmat: 16.9.1994 – 31.12.1995

 • 1996

  Dato’ Ir. Tan Jiak Kim

  Tempoh Berkhidmat: 01.01.1996 – 08.04.2005

 • 2005

  Dato’ Ir. Ong Siew Heng

  Tempoh Berkhidmat: 01.05.2005 – 15.06.2007

 • 2007

  Dato’ Hj. Abdul Malek Bin Dollah

  Tempoh Berkhidmat: 16.06.2007 – 14.01.2010

 • 2010

  Dato’ Hj. Zulkefli Bin Hassan

  Tempoh Berkhidmat: 15.01-2010 - 2014

 • 2014

  Dato’ Ir. Haji Shaharuddin bin Ibidin

  Tempoh Berkhidmat: 01.11.2014 - 23.12.2017

 • 2018

  YH. Dato' Ir Haji Jamil Bin Shaari

  Tempoh Berkhidmat: 02.01.2018 - 18.08.2019

 • 2019

  Ir. Mohd Noor Bin Bidin

  Tempoh Berkhidmat: 10.09.2019 - 01.03.2022

 • 2022

  Ir. Roslina Binti Yusop

  Tempoh Berkhidmat: 01.03.2022 - KINI

Bagaimana kami boleh membantu anda ?

Hubungi kami di cawangan JPS berdekatan kawasan anda untuk sebarang masalah ataupun aduan.

Kami di JPS Pahang sangat komited untuk menjaga dan memulihara khazanah alam yang telah dipertanggungjawabkan.

Ir. Roslina Binti Yusop
Pengarah, JPS Pahang