JPS Pahang

Header JPS

Saliran Mesra ALam

LATAR BELAKANG

Manual saliran bandar yang pertama, ‘Tatacara Perancangan dan Reka Bentuk No. 1:Piawaian dan Tatacara Reka Bentuk Saliran Bandar untuk Semenanjung Malaysia telah dicetak oleh JPS pada tahun 1975.Manual ini telah disediakan sebagai garis panduan untuk jurutera dalam mereka bentuk sistem saliran dan telah dirujuk oleh pelbagai agensi di peringkat persekutuan dan negeri untuk mendapatkan syarat-syarat saliran yang diperlukan bagi apa-apa pembangunan di kawasan bandar. Manual telah digunakan sebagai garis panduan selama lebih daripada dua puluh lima tahun dan sejak penerbitannya, perubahan tidak pernah dibuat walaupun telah ada banyak pembangunan teknologi yang baru dalam saliran bandar

Scroll to Top