Dasar Utama

Saliran Mesra Alam

Manual saliran bandar yang pertama, ‘Tatacara Perancangan dan Reka Bentuk No. 1:Piawaian dan Tatacara Reka Bentuk Saliran Bandar untuk Semenanjung Malaysia telah dicetak oleh JPS pada tahun 1975

read more
Pengurusan Pantai

Garis pantai Malaysia adalah beraneka daripada teluk berpemandangan indah yang diapit oleh tanjung tinggi berbatu sehinggalah tanah pamah lumpur cetek yang menyempadani hutan bakau. Di pantai timur Semenanjung Malaysia,

read more
Pengurusan Banjir

Banjir boleh didefinisikan sebagai badan air, yang melimpah keluar dari tebing sungai, tasik atau sistem perparitan disebabkan oleh hujan lebat, pencairan ais, air pasang,dan halangan pada saluran.

read more
Pengurusan Sungai

Melibatkan Pembangunan, O&M bagi jaringan hidrologi, mengumpul, memproses, mengarkibkan dan menyebarkan data serta maklumat hidrologi, Analisis data hidrologi dan Ramalan dan amaran banjir

read more
Pengurusan Sumber Air & Hidrologi

Melibatkan Pembangunan, O&M bagi jaringan hidrologi, mengumpul, memproses, mengarkibkan dan menyebarkan data serta maklumat hidrologi, Analisis data hidrologi dan Ramalan dan amaran banjir

read more
Bagaimana kami boleh membantu anda ?

Hubungi kami di cawangan JPS berdekatan kawasan anda untuk sebarang masalah ataupun aduan.

Kami di JPS Pahang sangat komited untuk menjaga dan memulihara khazanah alam yang telah dipertanggungjawabkan.

Ir. Roslina Binti Yusop
Pengarah, JPS Pahang